Wanneer neem je contact op met een Bodymapcoach?

Zie je dit gedrag wel eens?

* Je kind zit dikwijls met één of beide voeten op zijn stoel.

* Wanneer je kind schrijft of kleurt, is zijn gezicht heel dicht bij het blad of rust op de arm.

* Overschrijven van het bord lukt niet goed.

* Veters strikken blijft moeilijk.

* Harde geluiden laten je kind schrikken of je kind is erg gevoelig voor licht of aanraking.
* Leren fietsen en zwemmen duurt lang.

* Uw kind vind het moeilijk om stil te zitten, hij wiebelt vaak.

* Uw kind vind traplopen moeilijk.

* Uw kind is onhandig, hij knoeit wel eens met zijn drinken

In het kort ...

Als uw kind moeite heeft met zich concentreren, leren lezen, schrijven of rekenen, moeite heeft met prikkels of motoriek zou de oorzaak kunnen te maken hebben met reflexen die nog niet volledig geïntegreerd zijn.