Nog meer kenmerken van een beelddenker

 

Doe je even een testje?

Denk even aan het woord ‘BOOM’? Wat zie je in gedachten verschijnen?

De meeste mensen zien in gedachten de letters B OO M verschijnen. Beelddenkers zien geen letters maar een foto/tekening/filmpje van een echte boom. Compleet met takken, bladeren, en wellicht zelfs een vogelnestje, briesje en appels of zo. Kinderen en volwassenen die dat zien, noemen we beelddenkers of visueel intelligent. Daar is niks mis mee!

Het moeilijke aan denken in beelden, is dat je dat beeld moet vertalen naar een woord om verder te kunnen. En dat kost tijd.

Dit is dus de reden dat deze kinderen vaak tijdens de lessen meer tijd nodig hebben bij het maken van taken, vertelmomenten enzoverder.

Eén woord kan meerdere betekenissen hebben.

Het is voor kinderen vervelend dat één woord meerdere betekenissen kan hebben: bijvoorbeeld het woord blad: je hebt papier of een blaadje aan de boom.

Altijd omzetten

Bij het lezen van een woord moet de beelddenker dat vertalen in een foto of een beeld. Wanneer een beelddenker schrijft moet hij/zij deze beelden (een geschreven woord is ook een beeld) weer vertalen in woorden. Dat dit constante omschakelen veel energie en tijd kost spreekt voor zich. En dat is de reden dat deze kids wel eens achterop raken met hun werk op school of thuis. De opeenstapeling van taken en het steeds achterlopen, werkt niet echt motiverend. 

Hoogbegaafd en beelddenker

Net als Einstein zijn veel beelddenkers (hoog)begaafd. Grote denkers zijn vaak beelddenkers, omdat zij beschikken over een sterke rechter hersenhelft die gekoppeld is aan een sterk analytisch vermogen in de linkerhersenhelft. Maar die linker hersenhelft ontwikkelt zich later. Zo komt het dat de grote denkers laatbloeiers waren op school.